کد خبر: 353750
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

کارگاه مجازی

فرصت های حضور موثر هنرمندان در شبکه های اجتماعی

کارگاه مجازی

فرصت های حضور موثر هنرمندان در شبکه های اجتماعی

مدرس محمد علی عبداللهی

آکادمی حوزه هنری دیجیتال با هدف آشنایی بیشتر هنرمندان با فرصت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی از جمله تعامل با مخاطب، کنش‌گری‌های اجتماعی و جریان‌سازی فرهنگی اقدام به برگزاری کارگاه "فرصت‌های حضور موثر هنرمندان در شبکه‌های اجتماعی" می‌نماید. شرکت در این کارگاه با حمایت ویژه حوزه هنری دیجیتال، برای کلیه هنرمندان به صورت رایگان می‌باشد.