کد خبر: 380840
۰
PNAZAR
نسخه چاپی
نماینده مجلس:

افزایش ظرفیت قطار سمنان - مشهد به استقبال مردم بستگی دارد

دبیرسرویس: #ساراپشوتن_فرد