کد خبر: 397309
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

دیدگاه مردم قم نسبت به عملکرد شهردار قم 29