کد خبر: 397326
۱
PNAZAR
نسخه چاپی

دیدگاه مردم قم نسبت به عملکرد شهردار قم 41