کد خبر: 397329
۵
PNAZAR
نسخه چاپی

دیدگاه مردم قم نسبت به عملکرد شهردار قم 43