کد خبر: 401298
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

کرمانشاه بالاترین مشارکت را در اردوی آموزشی بازی‌سازی داشت

به گزارش قم پرس، انستیتو ملی بازی‌سازی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گزارشی جامع از روند برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی در سال ۱۴۰۱ در استان‌های مختلف کشور منتشر کرده است. براساس این گزارش بالاترین میزان مشارکت در اردوی آموزش بازی‌سازی، مربوط به استان کرمانشاه با ۲۲ درصد است.

روند برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی در استان‌های مختلف کشور با رویکرد حمایت از کشف استعدادهای ناشناخته صنعت بازی و ایجاد زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور از تیرماه سال ۱۴۰۱ توسط انستیتو ملی بازی‌سازی آغاز شد. انستیتو ملی بازی‌سازی در گزارشی آماری به مرور روند برگزاری این اردوها به تفکیک شهرها و استان‌های مختلف پرداخته است.

براساس این گزارش مردان با ۶۶ درصد مشارکت بیشتری در اردوهای آموزش بازی‌سازی داشته‌اند. همچنین متولدین دهه ۸۰ با ۳۷ درصد سهم بیشتری از مشارکت در این اردوها را به خود اختصاص داده‌اند.

در ادامه این گزارش جامع آماری از روند برگزاری اردوهای آموزش بازی‌سازی در استان‌های مختلف کشور که مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

کرمانشاه بالاترین مشارکت را در اردوی آموزشی بازی‌سازی داشت

دبیرسرویس: #میثم_عربی

قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.