اختصاصی

روزنامه اقتصادآینده چاپ دوشنبه + متن کامل پرونده ویژه شهرداری

روزنامه اقتصادآینده در بخش نخست پرونده ی ویژه خود به انتقاد از شهرداری قم پرداخت که متن کامل آن در ادامه منتشر می شود. مُفت بَری تا مدت نامعلوم  دستان شهرداری قم در جیب مطبوعات...
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۲