کد خبر: 333189
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

‌ از اول آذر به تمام مشمولان متاهل ۲ ماه کسر خدمت تعلق می گیرد رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا : از اول آذر ماه امسال ...

‌ از اول آذر به تمام مشمولان متاهل ۲ ماه کسر خدمت  تعلق می گیرد   رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا :   از اول آذر ماه امسال ...
‌ از اول آذر به تمام مشمولان متاهل ۲ ماه کسر خدمت تعلق می گیرد رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا : از اول آذر ماه امسال برای سربازان متاهل مساعدت هایی از جمله ۲ ماه کسری و به ازای هر فرزند 3 ماه کسری در نظر گرفته شده است. ‌ مشمول خدمت به ازای هر فرزند، 3 ماه کاهش خدمت سربازی خواهد داشت . ‌ کسانی که بعد از پایان سن ۱۸ سال غیبت غیر موجه برای دریافت دفترچه داشته باشند، اضافه خدمت دریافت می کنند. ‌ تأخیر از ۱ تا ۳۰ روز ، ۳ ماه اضافه خدمت و غیبت بیش از ۳ماه ، ۱۸۰ روز (غیبت پشت دفترچه ) خواهند داشت/ صداوسیما #سرباز #سربازی #سرباز_وظیفه #مشمولان_غایب

منبع: https://www.instagram.com/p/CKlim_8lgNA