کد خبر: 355144
۰
۰
نسخه چاپی

آشنایی دهیاران استان قم با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا

دوره آموزشی آشنایی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا ویژه دهیاران، مسئولین مالی و فنی دهیاران تابعه روستاهای استان قم به سفارش دفتر امور روستایی و شوراهای استان قم و با تدریس سید مسلم حسینی در حال برگزاری است.

آشنایی دهیاران استان قم با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان قم این دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی متولیان روستایی با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی مقابله با کرونا و به استناد تفاهم نامه همکاری پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، کارآفرینی و اشتغال استانداری قم با جهاد دانشگاهی استان به مدت 16 ساعت در حال برگزاری در تمامی بخش های استان قم است.

در این دوره آموزشی تشکیلات، انتخابات، وظایف و اختیارات شوراھا، ترتیب رسیدگی به تخلفات و سایر مقررات شوراھای اسلامی کشور بیان می‌شود.

سید مسلم حسینی، معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استان قم در ارائه مطالب آموزشی این دوره با اشاره به تعداد اعضای شورای اسلامی روستاھا گفت: نفرات شورای روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاھای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواھد بود.

وی در ادامه مطالب خود به انتخابات شوراهای روستا پرداخت و گفت: انتخاب اعضای شورای روستا و شھر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء خواھد بود و در صورتی که آراء دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر ھستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

حسینی همچنین به بیان وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا پرداخت و گفت: نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا، ارائه پیشنھاد جھت رفع کمبودھا، نارساییھا و نیازھا به مقامات ذیربط، تشکیل گردھمایی عمومی جھت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنھادھا و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار درسال و با پانزده روز اعلام قبلی، تبیین و توجیه سیاستھای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جھت اجرای سیاستھای مذکور و نظارت و پیگیری اجرای طرحھا و پروژهھای عمرانی اختصاص یافته به روستا از جمله وظایف این شورا است.

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای استان قم همچنین ھمکاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگھداری و بھره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاھی مورد نیاز روستا، کمک‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده‌ھای بی‌سرپرست با استفاده از خودیاری‌ھای محلی تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنھا، و پیگیری شکایات اھالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول را از دیگر وظایف شورای اسلامی روستا بر شمرد.

حسینی در ادامه به شرح کامل وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا پرداخت و افزود: ھمکاری با نیروھای انتظامی جھت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار، ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جھت اجرای فعالیتھای تولیدی وزارتخانه‌ھا و سازمانھای دولتی، فراھم نمودن زمینه مشارکت و جلب ھمکاری مردم در جھت ایجاد و توسعه نھادھای مدنی، کتابخانه و مراکز فرھنگی، بھبود و ارتقاء فرھنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامهریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بھداشتی، فرھنگی، آموزشی، سوادآموزی، تھیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با ھماھنگی مراجع ذی ربط و انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دھیار برای مدت چھار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جھت صدور حکم نیز از وظایف و اختیارات شوراهای روستا است.

گفتنی است این دوره آموزشی روز پنجشنبه 22 مهرماه در شهرستان کهک و روز شنبه 24 مهرماه در قم آغاز شد و طبق برنامه قبلی روز دوشنبه 26 مهرماه در کهک و روز یکشنبه 25 مهرماه در قم به پایان خواهد رسید.

همچنین این دوره آموزشی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 27 و 28 مهرماه در بخش خلجستان، پنجشنبه و شنبه 29 مهرماه و 1 آبان ماه در بخش سلفچگان، یکشنبه و دوشنبه 2 و 3 آبان ماه در بخش جعفرآباد و سه‌شنبه و چهارشنبه 4 و 5 آبان ماه در بخش قاهان برگزار خواهد شد.

آشنایی دهیاران استان قم با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید