کد خبر: 385814
۰
PNAZAR
نسخه چاپی

بررسی وضعیت بودجه ۲۹ پارک علم و فناوری در لایحه ۱۴۰۲

نام پارک علم و فناوری

عدد بودجه در لایحه ۱۴۰۲( میلیون ریال) بودجه مصوب ۱۴۰۱ تخمین درصد رشد یا کاهش بودجه ۱- پارک خراسان رضوی ۸۷۴,۱۸۱ میلیون ریال ۶۸۱,۶۰۳ ۲۸.۲۵ درصد ۲-پ ارک فارس ۶۲۷,۲۶۵ میلیون ریال ۴۲۹,۰۳۸ ۴۶.۲۰ درصد ۳-پ ارک گیلان ۶۲۸,۲۱۴ میلیون ریال ۴۷۵,۴۱۸ ۳۲.۱۴ درصد ۴-پ ارک مرکزی ۳۷۵,۹۴۷ میلیون ریال ۲۹۴,۳۵۸ ۲۷.۷۲ درصد ۵-پ ارک سمنان ۴۷۰,۸۲۵ میلیون ریال ۲۳۲,۶۲۲ ۱۰۲.۴۰ درصدی ۶-پ ارک یزد ۶۵۲,۰۹۳ میلیون ریال ۵۰۳,۷۹۳ ۲۹.۴۴ درصد ۷-پ ارک اذربایجان شرقی ۷۵۶,۶۶۶ میلیون ریال ۷۸۴,۹۱۰ ۳.۷۳ درصد کاهش بودجه ۸-پ ارک کرمان ۴۱۶,۱۸۳ میلیون ریال ۳۳۶,۱۶۰ ۲۳.۸۱ درصد رشد ۹-پ ارک خوزستان ۵۷۵,۶۳۷ میلیون ریال ۴۲۵,۱۲۱ ۳۵.۴۱ درصد رشد ۱۰-پ ارک هرمزگان ۳۲۲,۸۳۶ میلیون ریال ۲۴۹,۸۵۵ ۲۹.۲۱ درصد رشد ۱۱-پ ارک خراسان شمالی ۱۸۰,۱۱۳ میلیون ریال ۱۷۲,۱۱۲ ۴.۶۵ درصد رشد ۱۲-پ ارک مازندران ۴۸۷,۸۸۷ میلیون ریال ۳۷۸,۰۸۹ ۲۹.۰۴ درصد رشد ۱۳-پ ارک چهارمحال و بختیاری ۲۷۴,۹۰۵ میلیون ریال ۲۶۸,۵۸۱ ۲.۳۵ درصد رشد ۱۴-پ ارک قم ۲۵۵,۸۱۹ میلیون ریال ۱۹۱,۲۵۸ ۳۳.۷۶ درصد رشد ۱۵-پ ارک خراسان جنوبی ۴۶۰,۴۴۷ میلیون ریال ۳۰۶,۰۵۹ ۵۰.۴۴ درصد رشد ۱۶-پ ارک ایلام ۲۷۱,۶۱۶ میلیون ریال ۱۸۷,۵۵۹ ۴۴.۸۲ درصد رشد ۱۷-پ ارک همدان ۲۶۵,۷۹۲ میلیون ریال ۱۹۶,۷۱۰ ۳۵.۱۲ درصد رشد ۱۸-پ ارک خلیج فارس (بوشهر) ۲۹۰,۲۸۲ میلیون ریال ۲۲۹,۶۰۲ ۲۶.۴۳ درصد رشد ۱۹-پ ارک قزوین ۲۵۶,۲۷۲ میلیون ریال ۱۹۱,۸۲۰ ۳۳.۶۰ درصد رشد ۲۰-پ ارک اردبیل ۴۱۹,۷۳۰ میلیون ریال ۲۹۲,۲۵۷ ۴۳.۶۲ درصد رشد ۲۱-پ ارک لرستان ۲۳۹,۹۹۳ میلیون ریال ۲۷۲,۶۵۳ ۱۱.۹۸ درصد کاهش بودجه ۲۲-پ ارک آذربایجان غربی ۳۰۳,۶۸۱ میلیون ریال ۲۹۴,۲۶۵ ۳.۲۰ درصد رشد ۲۳-پ ارک کهگیلویه و بویر احمد ۲۸۹,۲۹۴ میلیون ریال ۲۳۷,۹۷۶ ۲۱.۵۶ درصد رشد ۲۴-پ ارک گلستان ۲۵۹,۷۹۱ میلیون ریال ۱۴۵,۹۰۹ ۷۸.۰۵ درصد رشد ۲۵-پ ارک سیستان و بلوچستان ۴۴۸,۴۱۸ میلیون ریال ۳۷۰,۰۸۲ ۲۱.۱۷ درصد رشد ۲۶-پ ارک کرمانشاه ۳۰۵,۱۹۹ میلیون ریال ۲۴۷,۶۰۳ ۲۳.۲۶ درصد رشد ۲۷-پ ارک البرز ۷۶,۸۰۰ میلیون ریال ۵۲,۴۸۵ ۴۶.۳۳ درصد رشد ۲۸-پ ارک زنجان ۶۷.۷۰۰ میلیون ریال ۵۶,۸۱۰ ۱۹ درصد رشد ۲۹- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۲,۰۵۲,۶۲۰ میلیون ریال ۱.۴۲۹,۸۹۱ ۴۳.۵۵ درصد

خبرنگار: #هادی_اسماعیلی

قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.