کد خبر: 397303
۴
PNAZAR
نسخه چاپی

دیدگاه مردم قم نسبت به عملکرد شهردار قم 25