سبک زندگی ــــ سعید منصوری

موضوع حسادت در کودکان و نوجوانان

حسادت كه به معني رشك بردن ، بدخواهي و نابودي نعمت و مقام كسي را خواستن است ، صفت مذموم و ناپسندي به شمار مي رود . حسادت كه در بين همه اقشار و طبقات اجتماعي و در همه سنين و جود دارد يكي از...
۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۷